มอบเก้าอี้ล้อเข็น ให้กับนักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายมงคล เกตุสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฯ มอบเก้าอี้ล้อเข็น จาก มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ให้กับ นางสาวอุศาวดี เสาเกลียว นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน ในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Close Menu
Skip to content