ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
นางภัทริยาว
รรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการปฏิบัติงาน

Close Menu
Skip to content