ประกาศ รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ปีการศึกษา 2563
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1Qm6nejhZnpSHVYK_UC0I02ppE775iNVY/view?usp=sharing
ใบสมัครขอทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย
คลิกที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1Mdkx63Lv6PjkgO-Yv9Dcy4_HchcQb4Vm/view

 

 

Close Menu
Skip to content