ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี และคณะ มอบวัสดุ-อุปกรณ์ให้กับหน่วยบริการ และ เลี้ยงขนม เครื่องดื่ม เด็กนักเรียนพิการ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอกแมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี และคณะ
มอบวัสดุ-อุปกรณ์ หน่วยบริการทั้ง 8 หน่วย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เลี้ยงขนม เครื่องดื่ม เด็กนักเรียนพิการ
Close Menu
Skip to content