ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ผู้บริหาร
และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7
ประจำปี
2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Close Menu
Skip to content