ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมอนุกรรมการสร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยนายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม
Close Menu
Skip to content