ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน นางอุดม เนียมนาภา (ป้าดม)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาส

เกษียณอายุราชการของ นางอุดม เนียมนาภา หรือ ป้าดม โดนายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการ
เป็นประธานสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาโดยตลอด
มีคณะครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

Close Menu
Skip to content