คณะว่าที่รองผู้อำนวยการ สังกัด สศศ. ศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ ว่าที่รองผู้อำนวยการเข้ามาศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
ระยะที่
2 การเรียนรู้ในสภาพจริง โดยนายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการฯ และ คณะครูให้การต้อนรับ

 

Close Menu
Skip to content