เอกสารเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาความสามารถในการสวมรองเท้าแบบสอดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้การวิเคราะห์งาน ผู้จัดทำวิจัย นายฮาดัม วงศ์อาแว

Close Menu
Skip to content