มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Close Menu
Skip to content