ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ”#คุณไพบูรณ์_สมแสง_และเพื่อนๆ” ที่ได้มาบริจาคขนมให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ”#คุณไพบูรณ์_สมแสง_และเพื่อนๆ” ที่ได้มาบริจาคขนมให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ”#คุณไพบูรณ์_สมแสง_และเพื่อนๆ” ที่ได้มาบริจาคขนมให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

 

Close Menu
Skip to content