ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์กรหลักในการพัฒนาให้คนพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะผู้บริหารและครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

73/5 หมู่ที่ 2 ถนนดอนรัก – ทับท้อน ตำบล ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

โทรศัพท์: 077 227 700

Close Menu
Skip to content